Skip to main content

วิกฤตโควิดเป็นโอกาส มาเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ กันเถอะ (เรียนฟรี)


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
Enrollment is Closed

พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส เรียนรู้การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพกับ ม.เกษตรศาสตร์

แนะนำบทเรียน

 1. การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ภูฐาน (ภูฏาน)
 2. การเพาะเห็ดหูหนู
 3. การเพาะเห็ดหลินจือ
 4. การเพาะเห็ดหัวลิง
 5. การเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ
 6. การเพาะเห็ดขอนขาว
 7. การแปรรูปเห็ด (น้ำพริกนรกเห็ด)
 8. การแปรรูปเห็ด (น้ำยาเห็ด)
 9. การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
 10. การเพาะเห็ดหอม
 11. การแปรรูปเห็ดฟางดอง

รูปแบบการเรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 100%

จัดทำโดย

Course Staff Image #1

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.eto.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336

 1. Course Number

  Mushroom001
 2. Classes Start

  เข้าเรียนได้เลย ฟรี!
 3. Classes End